Oral, Dental and Maxillofacial Surgery

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi klinik ve radyografik yöntemler yardımıyla, lokal – genel anestezi veya sedasyon altında ameliyathane ortamında cerrahi işlemlerin yapıldığı bölümdür. Ağız ve çene cerrahisi, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı birimdir. Diş çekimi, gömülü diş operasyonu, implant, çene kırığı tedavisi, çene tümörü, apse ve kistlerinin saptanması ve tedavisi, protez ve ortodontik tedavi öncesi dokuların düzenlenmesi gibi ağız ve diş sağlığını ilgilendiren pek çok konu çene cerrahisi kapsamındadır. Yanak, damak, dil, dudak gibi yumuşak doku ve dişler, kemikler, eklem olarak sıralayabileceğimiz sert dokuları ilgilendiren her türlü rahatsızlığın teşhisini ve cerrahi tedavisini kapsar.

 • Diş ve Çene Cerrahisi ile;

 • Gömülü ve / veya sürme sırasında müdahale gerektiren dişlere yapılan cerrahi işlemler,
 • Kök uçlarındaki lezyonların çıkarılması,
 • Kök ucu kistlerinin alınması,
 • Kök ucundaki anomalinin cerrahi müdahale ile düzeltilmesi
 • Çene kemiğindeki kistlerin alınması,
 • Ortognatik cerrahi (çene estetiğine ilişkin ortodonti esaslı cerrahi işlemler) ile çene kemiklerinin yeniden yapılması,
 • Çene kemiklerindeki anormal kemik yapılarının düzeltilmesi,
 • Kemik yetersizliğinin olduğu bölgelere kemik greftlerinin (yama) yerleştirilerek desteğin sağlanması
 • Dişler arasında irritasyona bağlı oluşan diş eti ve yumuşak dokuların çıkarılması,
 • Protezden kaynaklı büyümüş dokuların çıkarılması,
 • Dişlerin birbirinden ayrılmasına yol açan dokuların çıkarılması,
 • Yanak içi mukozasındaki irritasyona bağlı veya kendiliğinden gelişmiş dokuların çıkarılması,
 • Tükürük bezi kistlerinin ve taşlarının çıkarılması,
 • Diş etinin kemik grefti ve membranlarla desteklenmesi,
 • Estetik amaçlı diş eti operasyonları.
 • Dişsiz çene kemiklerinin protezler için düzeltilmesi,
 • Protez için yeterli mesafe sağlanabilmesine yönelik diş eti ve çene kemiği cerrahisi,
 • Yapışık dil ve dudaklar için frenuluma (diş etini dudağa bağlayan kıvrım) yönelik cerrahi işlemler
 • Eksik dişlerin tamamlanması için çene kemiğine implant (yapay diş kökü) yerleştirme,
 • Çene kemiğinin implant öncesi cerrahi ile hazırlanması için kemik grefti ve membran uygulamaları
 • Çekim sonrası açılmış sinüs boşluklarının kapatılması,
 • Çene kırıklarının basit ve komplike tedavisi
 • Gömülü diş 20 yaş dişi çekimi,
 • Gömülü 20 yaş dişleri çekilmez ise;
  • Büyük azı dişlerinin neden olduğu komplikasyonlar,
  • Ağrı,
  • Kist oluşumu,
  • Odontojenik tümör oluşumu,
  • Komşu 2.büyük azı dişin kök yüzeyinde rezorbsiyon oluşumu,
  • Çene kırıkları,
  • Alt ön dişlerde çapraşıklık,
  • Protez irritasyonu,
  • Komşu dişte periodontal hastalık,
  • Komşu dişte çürük
 • Gömülü diş köpek dişi çekimi,
 • Gömülü diş azı dişlerinin çekimi,
 • Gömülü diş sürnumere (fazladan oluşmuş) diş çekimleri

Diş implantları, kaybedilen dişlerin yerine çene kemiği içine yerleştirilen ve kemik doku ile birleşerek doğal diş kökü görevini üstlenen, vücut tarafından doku dostu olarak kabul edilen titanyum vidalardır. Operasyon lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilir. İmplantlar kaplama ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir. İmplant her yaşta uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar.

 • Görünümü, fonksiyonu ve verdiği his aynı doğal dişinkine benzer.

 • Uzun dönemde çok daha estetiktir.

 • Çürüme olasılığı yoktur.

 • Bir köprüye göre daha hijyeniktir, temizlemesi daha kolaydır.

 • İmplant üstü protezler, geleneksel protezlere oranla daha iyi çiğneme ve konuşma fonksiyonu sağlamaktadırlar.

 • İmplant sayesinde diş eksikliği yandaki sağlam dişlere dokunulmadan giderilebilmektedir.

 • İmplantlar ile desteklenmiş total protez kullanan kişilerde, protez tutuculuğunun artmasını sağlar.

İmplant uygulamaları sonrasında birçok hasta aynı gün sosyal hayata dönebilmektedir. İmplant üstüne yapılacak protezler için operasyondan sonra implantın çene kemiği ile bütünleşmesi için 2-4 ay kadar beklenmesi gerekmektedir.

Hasta ağız hijyenine dikkat ederse ömür boyu rahatça gülmenizi, konuşmanızı ve yemenizi sağlayacaktır. Ancak, implantların ömrünün uzunluğunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Dental implantlar pahalı gibi görünse de komşu dişlere zarar verilmeden yapıldığından, verdiği konfor, estetik görünüm ve daha birçok sağladığı avantajlar dolayısıyla en doğru çözümdür.