HANDE TOSUN
ORTODONTİ UZMANI

İlk öğrenimini İzmir’de, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında “Ortodontide Gülüş Estetiği” tezini sunarak Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.  Türk Ortodonti Derneği, World Federation of Orthodontists, American Association of Orthodontics derneklerine üye olan diş hekimi, alanıyla ilgili birçok kongrelere ve kurslara katılım gösterdi. Ortognatik cerrahi, lingual ortodonti, şeffaf plaklarla ortodontik tedaviler konusunda çeşitli sertifikasyon kurslarına katılan Hande Tosun, Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapıyor.