Ağız kokusu

Kötü kokulu nefes veya ağız kokusu (hali̇tosi̇s)

Kötü kokulu nefes veya ağız kokusu (halitosis)
halitosis veya kötü kokulu nefes, uygunsuz tatsız bir koku varlığıdır. Genellikle bu kötü kokuya neden, dil veya dişler üzerinde var olan bakterilerdir. Her nekadar ağız kokusu küçük bir problem gibi görünse de, sosyal bir sıkıntı veya stres yaratabilen bir durumdur.

Kötü koku nedenleri̇ni̇n çoğu ağızın kendi̇si̇ İçinde meydana
Geli̇r ve nedenleri̇ şu şeki̇lde olabi̇li̇r:

Yağ İçeri̇kli̇ bazı gıda maddeleri̇ özel bi̇r koku açığa
Çikarirlar, örneğİn sarimsak, soğan veya bazi baharatlar.
Si̇ndi̇ri̇len bu gida maddeleri̇ potansi̇yel koku salan
Bi̇leşenleri̇ne ayrilarak kan dolaşimina katilirlar ve
Vücuttan atilacağI organ olan akci̇ğerlere ulaşirlar.
Buradan nefes İle atılırken nefeste kokuya neden olurlar.

Eğer ağız bakımı yetersi̇z İse, di̇rençli̇ gıda
Parçacıkları di̇şler arasına, veya di̇şler İle diş etleri arasına
Yerleşerek kükürt temelli̇ kötü kokulu ki̇myasal bileşikler
Yayan bakteri̇leri̇n üremesi̇ne katkıda bulunurlar. Di̇li̇n
Düzensi̇z yüzeyli̇ yapısı da, gıda artıklarının ve kötü kokuya
Neden olabi̇len bakteri̇leri̇n de yerleşebi̇leceği bi̇r bölgedi̇r.

Di̇ş çürüğü veya di̇şlere bağlı hastalık
(di̇ş eti̇ veya di̇ş apsesi̇ veya enfeksi̇yonu).

Tükürük doğal bi̇r ağız gargarası dır. İçinde anti̇ bakteri̇yel maddeler
İçermektedi̇r. Bu maddeler sayesi̇nde kötü kokuya neden olan
Parçacıklarla mücadele eder. Geceleri̇, tükürük miktarı
Azalır ki̇ bu durum sabahları hi̇ssedi̇len kötü ağız kokusunun
Nedeni̇di̇r.

Tütün ürünleri̇. Tütün ağız kuruluğuna neden olur ve si̇gara
Kullananlar ayni zamanda ağız kokusuna neden olan di̇ş
Hastalılıklara karşı daha fazla ri̇sk altındadırlar.

Hormonlar. Ovülasyon ve hami̇leli̇k sırasında, yükselen
Hormon miktarları di̇ş plağı oluşumunu arttırır ki̇ bu da
Bakteri̇ bi̇ri̇ki̇mi̇ne neden olarak son derece kötü bi̇r kokuya
Sebebi̇yet veri̇r.

Hali̇tosi̇s bazen ci̇ddi̇ bi̇r sağlık problemi̇ni̇n haberci̇si̇ olabi̇li̇r:

Örneğİn anti̇stami̇ni̇k veya dekonjestanlar, tansi̇yon İlaçları, İdrar yolları bozukluklarında veya psi̇ki̇yatri̇k bozukluklarda (anti̇depresanlar, anti̇psi̇koti̇kler) kullanılan İlaçlar ağız kuruluğuna neden olarak kötü koku oluşturabi̇li̇rler.