Dr. Dt. Mehmet KAYASAN

Dr. Dt. Mehmet KAYASAN

Ortodonti Uzmanı
Akademik Özgeçmişi:
  • 2005 - Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • 2015 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ortodonti Ana Bilim Dalı
Uzmanlık Alanları:
 • Ortodonti
Diğer Bilgiler:
  Yayınlar
  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Tunc SK, Kayasan MS, Ozeroğlu E, Eroğlu CN. “Malpositioned canine treatment with autotransplantation and laser.” European Journal of Dentistry 2017, 11(3):395-397.
  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
  • Mehmet Savaş Kayasan, Sabahattin Bor, Fatih Kazancı. Recorrection of a Central Incisor with a Vacuum-Formed Retainer after Orthodontic Treatment. 91st Congress of the European Orthodontic Society Venice/Italy, 2015.
  • Sabahattin Bor, Mehmet Savaş Kayasan, Fatih Kazancı. Management Of Palatally Impacted Canines With The Open Surgical Technique And A Crimpable Suspender. 91st Congress of the European Orthodontic Society Venice/Italy, 2015.
  • Mehmet Savaş Kayasan, Esma Özeroğlu, Serap Keskin Tunç, Umut Can Tuğan, Fatih Kazancı. Üst Çene Ektopik Kanin Dişin Ototransplantasyonu: Multidisipliner Yaklaşım - Bir Olgu Sunumu. YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu Van, 2014.
  • Umut Can Tuğan, Savaş Kayasan, Ersan Çelik, Murat Eskitaşçıoğlu. Mine Defektleri Olan Anterior Ters Kapanışlı Bir Hastanın Tedavisi. YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu Van, 2014.
  • Umut Can Tuğan, Savaş Kayasan. Multidisipliner Bir Çözüm. YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu Van, 2014.
  • Ahu Dikilitaş, Mehmet Savaş Kayasan, Eylem Ayhan Alkan. Periferal Dev Hücreli Granülom: 36 Aylık Takip. YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu Van, 2014.
  • Cihan Aydoğan, Mehmet Savaş Kayasan, Fatih Kazancı. Relationship Between Concern And Demand For Orthodontic Treatment In Patients And Their Parents. 88th Congress of the European Orthodontic Society Santiago de Compostela/Spain, 2012.
  • Cennet Neslihan Akça, Mehmet Savaş Kayasan, Volkan Kaplan. Fokal Sementoosseoz Displazi: Vaka Raporu. Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi Antalya, 2011.
  • Neslihan Akça, Mehmet Savaş Kayasan, Serap Keskin. Temporomandibular Eklem Tedavisinde Splinte Bağlı Gelişen Okluzyon Kaybı: Vaka Sunumu. 15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Fethiye, 2011.
  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  • C. Neslihan Eroğlu, Serap Keskin Tunç , Mehmet Savaş Kayasan. Splinte bağlı artan okluzyon kaybı ve eklem rahatsızlığının değerlendirilmesi: Vaka sunumu. Atatürk Ün. Diş Hek. Fak. Dergisi 2013, 7, 24-28.
  • Fatih Kazancı, Cihan Aydoğan, Mehmet Savaş Kayasan, Betül Yüzbaşıoğlu, Yeşim Kaya Omur. 2011 Van depremi̇ sonrası geçi̇ci̇ olarak başka i̇llere taşınan hastalarımızın ortodonti̇k tedavi̇ gi̇di̇şatlarının değerlendi̇ri̇lmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., 2013, 2, 226-230.
  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  • Fatih Kazancı, Cihan Aydoğan, Mehmet Savaş Kayasan. Ortodontik Tedavi İhtiyacı ile Estetik, Çiğneme ve Konuşma Problemlerinin Algılanması Arasındaki İlişki. Temporomandibular Eklem Sempozyumu “Teşhis ve Tedavi Seçenekleri” Kırıkkale, 2014.
  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
  • Türk Dişhekimleri Birliği
  • Türk Ortodonti Derneği